9.00 - 17.00 val.
Gyva (atsijungę)
 

PSD - Privalomas sveikatos draudimas

 
Lietuvoje, kaip ir daugelyje Europos šalių, galioja privalomasis sveikatos draudimas (PSD). Nuolat gyvenantys Lietuvoje asmenys, taip pat visi dirbantys Lietuvoje asmenys privalo mokėti PSD įmokas.

Apdraustiesiems gyventojams valstybė garantuoja kompensuojamas sveikatos priežiūros paslaugas valstybinėse ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigose bei privačiose įstaigose, sudariusiose sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis. Tuo tarpu privalomuoju sveikatos draudimu nedrausti gyventojai už sveikatos priežiūros paslaugas turės susimokėti patys.

Bendrą bazinių sveikatos paslaugų kainų orientacinį sąrašą galite rasti ligonių kasų interneto svetainės dalyje „Sveikatos priežiūros paslaugų bazinės kainos“. Kiek reikėtų mokėti už mokamas sveikatos priežiūros paslaugas privačiose įstaigose siūloma domėtis konkrečioje gydymo įstaigoje – jos mokamų paslaugų kainynus sudaro pačios.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos yra privalomąjį sveikatos draudimą vykdanti Lietuvos Respublikos valstybės valdymo institucija.

Apdraustaisiais PSD Lietuvoje laikomi:

    asmenys, kurie PSD įmokas moka nuo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka asmeniui apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos (dirbantys pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojai, kiti gaunantys atlyginimus asmenys);
    savarankiškai dirbantys asmenys (dirbantys pagal individualios veiklos pažymas, dirbantys su verslo liudijimais, individualių įmonių savininkai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai, mažųjų bendrijų nariai, kiti savarankiškai dirbantys asmenys);
    valstybės lėšomis draudžiami asmenys (nepilnamečiai, moksleiviai, studijuojantys pagal nuolatinės studijų formas studentai, Užimtumo tarnyboje registruoti bedarbiai, neįgalūs asmenys, pensijos išmokų gavėjai, socialinių pašalpų gavėjai, kiti valstybės lėšomis draudžiamų asmenų grupėms priklausantys gyventojai);
    savarankiškai PSD įmokas mokantys asmenys (kurie nepriklauso anksčiau išvardintoms grupėms, pvz. namų šeimininkės). Informacija apie tai, kaip savarankiškai mokėti PSD įmokas rasite čia.

Visos draudžiamų asmenų grupės nurodytos ligonių kasų interneto svetainėje.

Pasitikrinti, ar esate apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu galite čia.

PSD įmokos mokamos kiekvieną mėnesį – įmoka už einamąjį mėnesį sumokama iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Fiksuotos PSD įmokos dydis – 6,98 procento minimaliosios mėnesinės algos (MMA), galiojančios mėnesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę dieną (2021 m. MMA siekia 642 eurus, tad 2021 m. PSD įmokos dydis – 44,81 Eur).

Kada įsigalioja PSD?

Dirbantiesiems pagal darbo sutartį PSD įsigalioja automatiškai nuo darbo sutarties pradžios datos ir galioja iki darbo santykių nutraukimo mėnesio pabaigos dienos.

Savarankiškai dirbančių asmenų PSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal PSD įmokų mokėjimo duomenis, skaičiuojant nuo įmokos sumokėjimo datos, ir trunka tiek mėnesių, už kiek buvo sumokėta. Jeigu PSD įmokas mokantis asmuo turėjo PSD skolą, pirmiausia įmokos bus panaudotos skolai padengti.

PSD valstybės lėšomis draudžių asmenų PSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal jų turimo teisinio statuso pradžios ir pabaigos datas (pvz. socialinių pašalpų gavėjai PSD valstybės lėšomis draudžiami nuo socialinės pašalpos mokėjimo pradžios datos iki šios pašalpos mokėjimo nutraukimo mėnesio pabaigos dienos).

Savarankiškai PSD įmokas mokančių asmenų PSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal PSD įmokų mokėjimo duomenis, skaičiuojant nuo įmokos sumokėjimo datos, ir trunka tiek mėnesių, už kiek buvo sumokėta. Jeigu PSD įmokas mokantis asmuo turėjo PSD skolą, pirmiausia įmokos bus panaudotos skolai padengti.

PSD įmokas administruoja (tam tikrais atvejais išskaito) Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos („Sodra“). Turintys klausimų dėl PSD įmokų mokėjimo, dėl nepriemokos administravimo arba PSD skolos padengimo ir pan., turėtų kreiptis į Sodrą.

Jeigu gyvenantiems ES šalyse Lietuvoje susikaupė PSD skola, ji gali būti perskaičiuojama pateikus Sodrai reikiamus dokumentus. Daugiau informacijos apie privalomąjį sveikatos draudimą dirbantiems užsienyje rasite „Sodros“ tinklapyje.

Naudingos informacijos apie sveikatos apsaugą galite rasti ir Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) bei ligonių kasų šaltiniuose:
Norite pradėti?
Jau turite Saskaitos.lt paskyrą? Prisijunkite.
Pradėti dabar