9.00 - 17.00 val.
Gyva (atsijungę)
 

Mokesčiai ir jų dydžiai

 
Pagrindiniai mokesčiai ir jų dydžiai
 
2021 m. taikomi tarifai pagrindiniams darbuotojo mokamiems mokesčiams:

1. Valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokos: 19,5 proc.;
2. Gyventojo pajamų mokestis (GPM): 20 proc. (jeigu atlyginimas neviršija 60 VDU, t.y. 81162  eurų per metus), 32 proc. (jeigu atlyginimas viršija 60 VDU);
3. Papildomas kaupimas pensijai: 2 proc. (neprivalomas).

Gyventojų pajamų mokestis (GPM).
 
Jis yra išskaičiuojamas iš gaunamo atlyginimo, taip pat ir iš kitų, ne darbo santykiais gautų pajamų (pardavus turtą ir pan.). Dirbantiesiems pagal darbo sutartis gyventojų pajamų mokestis yra išskaičiuojamas iš darbo užmokesčio (tai daro darbdavys), tuo tarpu vykdantieji individualią veiklą susimoka jį patys. Apmokestinant su darbo santykiais susijusias pajamas, taikomas 20 proc. pajamų mokesčio tarifas (32 proc. jeigu pajamos viršija 60 vidutinių darbo užmokesčių). Individualios veiklos pajamos apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčio tarifu. Ligos (įskaitant išmokamas darbdavio), motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos apmokestinamos 15 proc. tarifu. GPM turi mokėti pajamų gavę nuolatiniai Lietuvos gyventojai bei nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, GPM mokantys nuo pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje.

Pelno mokestis.

Jį moka įmonės nuo savo uždirbto grynojo mokestinio pelno. Pagrindinis pelno mokesčio tarifas siekia 15 proc. Mažesni tarifai taikomi mažoms įmonėms, visiškai atleidžiamos socialinės įmonės.

Pridėtinės vertės mokestis (PVM).

PVM yra vartotojų mokamas mokestis nuo įsigytų prekių ir paslaugų. Standartinis PVM tarifas siekia 21 prc.

Valstybinio socialinio draudimo įmokos.

Pagrindinis valstybinio socialinio draudimo sistemos tikslas - garantuoti pajamas apdraustiesiems netekus darbingumo dėl ligos, motinystės, senatvės, netekto darbingumo ar kitais atvejais. Šiuos mokesčius moka tiek darbdavys, tiek ir darbuotojas. Kartu sudėjus valstybinio socialinio draudimo įmokos siekia 40 proc. atlyginimo „ant popieriaus“. VSD mokesčius turi mokėti ir besiverčiantieji individualia veikla, dirbantys su verslo liudijimais, autorinėmis sutartimis, sportininkai, atlikėjai, šeimynų dalyviai ir kt. Daugiau informacijos apie įmokų „Sodrai“ mokėjimą.

Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos.

PSD žmonėms suteikia teisę į sveikatos draudimo paslaugas nemokamai (didžiajai daliai paslaugų). Jei asmuo nėra draustas šiuo draudimu, jis už gydymo paslaugas turi susimokėti pats. Automatiškai draustais privalomuoju sveikatos draudimu tampa:

    Pagal darbo sutartį dirbantys asmenys;
    Nepilnamečiai;
    Pensininkai;
    Bedarbiai, registruoti Užimtumo tarnyboje;
    Nėštumo, vaiko priežiūros atostogose esantys asmenys;
    Studentai;
    Socialiai remtini asmenys; kiti, specialioms grupėms priskirti, remtini asmenys;
    Globėjai, atitinkantys nustatytas sąlygas.

Akcizas.

Mokestis tam tikroms prekių grupėms, paprastai darančioms žalą vartotojui (pvz., tabakui, alkoholiui) ar aplinkai (pvz., degalams).
 
Gautų pajamų deklaravimas

Gautas pajamas ir sumokėtus mokesčius Lietuvoje gyvenantys asmenys privalo deklaruoti kiekvienais metais iki gegužės 1 d. už praėjusius metus (pvz.: iki 2022 m. gegužės 2 d. reikės deklaruoti pajamas už 2018 m.). Deklaruojamos ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje gautos pajamos, tačiau tik tais atvejais, kai asmuo laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju laikotarpiu, už kurį deklaruojamos pajamos:

    asmens nuolatinė (deklaruota) gyvenamoji vieta yra Lietuvoje arba
    asmens asmeninių, socialinių arba ekonominių interesų buvimo vieta mokestiniu laikotarpiu yra veikiau Lietuvoje nei užsienyje arba
    asmuo išbūva ištisai arba su pertraukomis 183 arba daugiau dienų per metus arba
    kt. Gyventojų pajamų mokesčio 4 str. numatytais atvejais.

Lietuvos valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) kasmet pasikeičia informacija su kitų ES ir Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių narių mokesčių inspekcijomis dėl šių deklaracijų detalizavimo.

Metinę pajamų mokesčio deklaraciją galima pateikti per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (prisijungus per el. bankininkystę). Tačiau pajamų deklaravimas gali būti pakankamai painus procesas, todėl tai padaryti galima ir apsilankius VMI teritoriniame padalinyje, padedant VMI darbuotojams.
Norite pradėti?
Jau turite Saskaitos.lt paskyrą? Prisijunkite.
Pradėti dabar