9.00 - 17.00 val.
Gyva (atsijungę)
   
Nuo individualios veiklos pajamų mokėtino pajamų mokesčio apskaičiavimas nuo 2018-01-01

Tais atvejais, kai gyventojo apmokestinamosios pajamos (pajamos sumažintos patirtomis išlaidomis arba atskaičius 30 proc. nuo pajamų) iš inpidualios veiklos neviršija 20000 eurų per metus, tai nuo inpidualios veiklos pajamų mokėtino pajamų mokesčio dydis apskaičiuojamas tokia tvarka:
- nuo metinių inpidualios veiklos apmokestinamųjų pajamų apskaičiuojama pajamų mokesčio suma pritaikius 15 proc. pajamų mokesčio tarifą;

- iš gautos pajamų sumos atimamas pajamų mokesčio kreditas.
 

Pajamų mokesčio kredito suma, kai metinės apmokestinamosios inpidualios veiklos pajamos neviršija (t. y. mažiau arba lygu) 20000 eurų per metus, taikytina pajamų mokesčio kredito formulė – Pajamų mokesčio kreditas (toliau -PMK) = metinės inpidualios veiklos apmokestinamosios pajamos (toliau –MIVAP) x 0,1.
 

Pavyzdžiui.

Gyventojas gavo 19 000 eurų pajamų, patyrė 7 000 eurų išlaidų, inpidualios veiklos apmokestinamosios pajamos sudarė 12 000 eurų (19 000 – 7 000 = 12 000). Visu pirma, apskaičiuojama suma pritaikius GPMĮ 6 straipsnio 1 dalyje nustatytą 15 proc. pajamų mokesčio tarifą 12 000 x 0,15 = 1 800. Toliau yra apskaičiuojamas PMK 12 000 x 0,1 = 1 200. Taigi PMK = 1 200 eurų, apskaičiuota pajamų mokesčio suma pritaikius GPMĮ 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta tarifą buvo 1 800 eurų. Mokėtinas pajamų mokesčio dydis būtų 600 eurų (1 800 – 1 200 = 600).
 

Pajamų mokesčio kredito suma, kai metinės apmokestinamosios inpidualios veiklos pajamos yra didesnės negu 20 000 eurų per metus, taikytina pajamų mokesčio kredito formulė PMK = MIVAP x (0,1 – 2/300 000 x (MIVAP – 20 000)). Ši formulė taikoma, kai metinės apmokestinamosios inpidualios veiklos pajamos viršija 20 000 eurų per metus sumą (pvz. 20 000,01 eurų).
 

Pažymime, kad pagal šią formulę skaičiuojant PMK, galimi atvejai, kai po kablelio gaunami daugiau kaip du skaitmenys, tai tokiais atvejais po kablelio įrašomi du skaitmenys, o trečiasis apvalinamas: nuo 5 iki 9 laikomas 1 ir pridedamas prie antrojo po kablelio skaitmens ir pan. (pvz. apskaičiavus PMK gautas skaičius yra 1 666,66666(6), tokiu atveju skaičius yra apvalinamas ir galutinis PMK = 1 666,67).
 

Pavyzdžiui.

Gyventojas gavo 36000 eurų pajamų, patyrė 11000 išlaidų, metinės inpidualios veiklos apmokestinamosios pajamos sudarė 25 000 eurų. Visu pirma apskaičiuojama pajamų mokesčio suma pritaikius GPMĮ 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta 15 proc. pajamų mokesčio tarifą 25 000 x 0,15 = 3 750. Toliau apskaičiuojamas PMK pagal nustatytą formulę kai apmokestinamosios pajamos viršija 20 000 eurų, PMK – 25 000 x (0,1 – 2/300 000 x (25 000 – 20 000)) = 1 666,66(6). Taigi PMK = 1 666,67 eurų, o apskaičiuotas pajamų mokestis pritaikius GPMĮ 6 straipsnio 1 dalį = 3 750 eurų. Mokėtinas pajamų mokesčio dydis būtų 2 083,33 eurų (3 750 – 1 666,67 = 2 083,33).
 

Pažymime, jog apskaičiuojant pajamų mokesčio kreditą yra gaunama neigiama suma, laikoma, jog pajamų mokesčio kreditas yra lygus 0.
 

 Pavyzdžiui.

Gyventojas apskaičiavo, kad jo metinės inpidualios veiklos apmokestinamosios pajamos sudaro 56 000 eurų. Apskaičiuojama suma pritaikius GPMĮ 6 straipsnio 1 dalyje nustatytą 15 proc.
pajamų mokesčio tarifą 56 000 x 0,15 = 8 400. Toliau apskaičiuojama PMK pagal GPMĮ 182 straipsnio 3 dalyje nustatytą formulę – 56 000 x (0,1 – 2/300000 x (56 000 – 20 000)) = -7 840, taigi PMK yra neigiamas, todėl jis lygus nuliui (-7 840 = 0). Mokėtinas pajamų mokesčių dydis būtų 8 400 eurų (8 400 – 0 = 8 400).
 

Atkreipiame dėmesį, kad pagal nustatytas formules inpidualios veiklos pelnas neviršijantis 20 000 eurų per metus, faktiškai apmokestinamas 5 proc. tarifu, o kai metinis pelnas viršys 20 000 eurų per metus, taikomas pajamų mokesčio tarifas didės, kol pasieks nekintantį 15 proc. pajamų mokesčio tarifą (kai pelnas sieks 35 000 eurų per metus).

Susijusios naujienos
Susipažinkite su kitomis naudingomis naujienomis
Individualios veiklos kodai skiriasi pagal veiklos pobūdį ir pobūdžio kodai nustatomi Valstybinės mokesčių inspekcijos. Pilnas individualios veiklos kodų sąrašas yra pateikiamas VMInformatika svetainėje, kuri yra Valstybinės mokesčių inspekcijos elek...
2023-04-20
Jei asmenys nenaudoja kasos aparato, turi išrašyti apskaitos dokumentą...
2022-10-19
Norite pradėti?
Jau turite Saskaitos.lt paskyrą? Prisijunkite.
Pradėti dabar