9.00 - 17.00 val.
Gyva (atsijungę)
 

Buhalterinė apskaita

 
Sąskaitų faktūrų rūšys ir pagrindiniai skirtumai
 
Visi asmenys, vykdantys individualią veiklą ar juridiniai asmenys, privalo vesti buhalterinę apskaitą, t.y. registruoti informaciją, kuri susijusi piniginėmis operacijomis ir įvykiais. Ši informacija registruojama apskaitos dokumentuose, o apskaitos dokumentas – tai popierinis arba elektroninis dokumentas, kuriuo patvirtinama ūkinė operacija arba ūkinis įvykis ir kuriame yra rekvizitai tos ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumui nustatyti.
an-introduction-to-invoices-banner.png 

Dažniausiai naudojami šie apskaitos dokumentai:

1.    Paprasta sąskaita faktūra
2.    PVM sąskaita faktūra
3.    Išankstinė sąskaita faktūra
4.    Kreditinė sąskaita faktūra

Paprasta sąskaita faktūra – dažniausiai naudojamas apskaitos dokumentas, kuriuo įforminamas prekių pardavimas ar mokamų paslaugų suteikimas. Šiame dokumente reikia nurodyti:
 
1.    Dokumento pavadinimą (sąskaita faktūra)
2.    Sąskaitos seriją ir numerį
 • Sąskaitos seriją galite pasirinkti savo nuožiūra (dažniausiai tai būna viena ar kelios raidės susijusios su įmonės pavadinimu)
 • Numeracija pradedama 1 arba 00001 ir tęsiama pagal įprastą skaičių seką
3.    Sąskaitos faktūros išrašymo data
4.    Pardavėjo pavadinimas
 • Jeigu pardavėjas – individualią veiklą pagal pažymą vykdantis asmuo, nurodoma asmens vardas ir pavardė
 • Jeigu pardavėjas – juridinis asmuo, nurodomas pavadinimas ir teisinė forma (AB, UAB, MB, IĮ ir pan.)
 • Galima papildomai nurodyti adresą bei kitą kontaktinę informaciją – telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir pan.
5.    Pardavėjo kodas
 •  Individualios veiklos pažymos numeris
 •  Įmonės kodas
6.    Atsiskaitomosios sąskaitos numeris apmokėjimui
7.    Pirkėjo pavadinimas
 • Vardas ir pavardė, jeigu tai fizinis asmuo
 • Įmonės pavadinimas, jeigu tai juridinis asmuo
8.    Prekių ar paslaugų pavadinimas, kiekis bei kaina ir bendra sąskaitos suma.

Sąskaitos faktūros išrašomos dviem egzemplioriais – vienas atiduodamas pirkėjui, kitas lieka pas pardavėją. Sąskaita faktūra yra oficialus dokumentas, kurį būtina įtraukti į apskaitą.
 
Sąskaita faktūra

PVM sąskaita faktūra – apskaitos dokumentas, naudojamas veiklos vykdytojų, kurie yra PVM mokėtojai. Prievolė mokėti PVM gali atsirasti priklausomai nuo pajamų dydžio ir prekių įsigijimų iš Europos Sąjungos šalių bei paslaugų, kurių suteikimo vieta laikoma Lietuva, įsigijimo iš užsienio šalyse įsikūrusių asmenų. PVM sąskaitoje faktūroje nurodomi tokie patys pagrindiniai duomenys kaip paprastoje sąskaitoje faktūroje.
 
Papildomai turi būti nurodoma:
 
 • PVM mokėtojo kodas
 • Sąskaitos sumos detalizacija (nurodoma, kokia suma yra be PVM, koks PVM tarifas procentais bei kokią sumos dalį eurais sudaro PVM ir, žinoma, bendra mokėtina suma)
 
PVM sąskaita faktūra pavyzdys
 
Išankstinė sąskaita faktūra – tai laisvos formos susitarimas, kurio pagrindu atliekamas išankstinis avansinis mokėjimas už tam tikras paslaugas ar prekes. Tai nėra oficialus buhalterinės apskaitos dokumentas, todėl saugoti jo nebūtina. Išankstinė sąskaita faktūra – tai tarsi garantas, papildomas apsidraudimas pardavėjui, jog jam tikrai bus sumokėta. Išankstinė sąskaita faktūra dažniausiai yra išrašoma prieš darbų pradžią, o darbai pradedami tik tuomet, kai gaunamas apmokėjimas. Tai gali būti dalinis arba, kai kuriais atvejais, pilnas apmokėjimas už planuojamą suteikti paslaugą ar prekę.
 
Išankstinės sąskaitos faktūros pagrindu įforminamas tam tikras susitarimas dėl avansinio mokėjimo. Laisvos formos dokumente turėtų būti nurodoma:
 
 • Pardavėjo pavadinimas;
 • Sąskaitos numeris apmokėjimui;
 • Išankstinės sąskaitos išrašymo data;
 • Prekių ar paslaugų pavadinimas bei kaina;
 • Pirkėjo pavadinimas.
 
Šios rūšies sąskaitos nėra įtraukiamos į apskaitą, jos nepatvirtina paslaugų ar prekių suteikimo bei skolų atsiradimo fakto – jos pagrindu tik atliekamas mokėjimo pavedimas. Gavus pilną apmokėjimą ir suteikus paslaugą ar prekę, išankstinė sąskaita yra perrašoma į paprastą ar PVM sąskaitą faktūrą su unikaliu numeriu ir kitais privalomais rekvizitais. Jeigu išankstinės sąskaitos faktūros pagrindu buvo atliktas dalinis mokėjimas, išrašius standartinę sąskaitą faktūrą, joje turi būti nurodyta, kokia dalis buvo apmokėta iš anksto ir kokia suma dar neapmokėta. Ši sąskaita privalo būti įtraukta į buhalterinę apskaitą.
 
Išankstinės sąskaitos faktūros dažnai naudojamos teikiant įvairias tęstines ar prenumeruojamas paslaugas, kuomet paslaugos tiekėjui nėra žinoma ar klientas planuoja ateityje pratęsti paslaugų teikimą. Tokio tipo sąskaitos įpatingai svarbios teikiantiems tam tikras intelektualines paslaugas ar laisvai samdomiems darbuotojams.
 
Pavyzdžiui, laisvai samdomas straipsnių rašytojas, vykdantis veiklą pagal individualios veiklos pažymą iš naujo kliento gavo užsakymą parašyti 5 straipsnius unikaliomis temomis. Tekstų rašytojas nėra tikras, kad atlikęs darbą jis tikrai gaus sutartą apmokėjimą, todėl dalį arba visą užmokestį nori gauti iš anksto. Dėl to išrašo išankstinę sąskaitą faktūrą ir tik gavęs apmokėjimą, pradeda darbus. Kai darbai yra atlikti ir klientas patvirtina tinkamą užsakymo įvykdymą, tuomet straipsnių rašytojas išrašo įprastą sąskaitą faktūrą visai užsakymo sumai.
 
Išankstinė sąskaita faktūra pavyzdys
 
Kreditinė sąskaita faktūra – tai oficialus apskaitos dokumentas, kuris skirtas patikslinti apskaitoje užregistruotus faktus, t.y. pakoreguoti prieš tai išrašytą paprastą arba PVM sąskaitą faktūrą.
 
Kreditinė sąskaita išrašoma tuomet, kai po prekių pardavimo ar paslaugų suteikimo fakto įforminimo:
 
 • Keičiasi prekių ar paslaugų apmokestinamoji vertė ir (arba) kiekis;
 • Keičiasi PVM tarifas (jeigu koreguojama PVM sąskaita faktūra);
 • Taisomos sąskaitoje faktūroje padarytos aritmetinės klaidos;
 • Dalis ar visos prekės yra grąžinamos arba atsisakoma visų ar dalies paslaugų;
 • Suteikiamos tam tikros nuolaidos.
 
Pavyzdžiui, pardavėjas vykdo individualią veiklą pagal pažymą ir turi elektroninę parduotuvę. Pirkėjas iš parduotuvės įsigijo keletą prekių ir jas gavęs pastebėjo, jog viena iš jų yra su defektu. Susisiekus su pardavėju, jam buvo pasiūlyta prekę grąžinti ir atgauti sumokėtus pinigus arba prekę pasilikti, tačiau sumažinti jos kainą ir grąžinti dalį sumokėtų pinigų. Pirkėjas pasirenka, susigrąžinti dalį pinigų. Tuomet pardavėjas išrašo kreditinę sąskaitą, kurioje nurodo grąžintiną sumą, kurią perveda pirkėjui, o dokumentą būtinai įtraukia į savo buhalterinę apskaitą.
 
Išrašant kreditinę sąskaitą, dokumente reikia nurodyti:
 
 • Pavadinimą, nurodant, jog tai kreditinė sąskaita faktūra bei numerį (tęsiama standartinė numeracija)
 • Sąskaitos išrašymo datą
 • Visus koreguojamos paprastos ar PVM sąskaitos faktūros rekvizitus;
 • Koreguojamos paprastos ar PVM sąskaitos faktūros numerį;
 • Grąžintiną sumą sąskaitoje nurodant su minuso (-) ženklu;
 • Kreditinės sąskaitos išrašymo priežastį.
 
Kreditinės sąskaitos faktūros pavyzdys
 
Jeigu turite papildomų klausimų - parašykite mums ir mes mielai jums atsakysime!
Norite pradėti?
Jau turite Saskaitos.lt paskyrą? Prisijunkite.
Pradėti dabar